Keramikkurs i Raku

Det är bara fantasin som begränsar.

Kursplats: Surteby-Bräkneberg, Björketorp

Kostnad: 1.500:-

I priset ingår kurs och bränning

Tillkommer 45:-/kg för lera och glasering

Deltagarantalet är begränsat till 6 platser.

Upplysningar:

Marita Wass

Mobil: 0706- 63 87 96

Anmälan, Rakukurs  

E-postadress: marita.vass@gmail.com

Uppge namn, adress, telefon och ev. E-postadress

avgiften betalas på bank konto: 7555-12-01252 

mig tillhanda senast  en vecka före kursstart

---------------------------------------------------------

 

       Välkommen!